Szoftver újdonság:
BEVÁSÁRLÓ LISTA PROGRAM

A napi/heti kisebb-nagyobb bevásárlások szervezését segíti a DEPO Bevásárló Lista program. 
A szoftverrel többféle bevásárló lista készíthető, bejelölhetőek az egyes listákban az aktuálisan vásárolandó tételek és azok mennyisége. 

Bővebben

DEPO Archaeologia 4
ISMERTETÉS
A DEPO Archaeologia régészeti adatok nyilvántartására és teljes körű feldolgozására alkalmas program, koncepciója az adatfeldolgozás komplexitása: az adatbázis az új DEPO Library 3 könyvtári alkalmazással együtt teljes adatfeldolgozásra képes. Az egyes adatokhoz jegyzeteket, irodalmi hivatkozásokat és média (például fotó, videó, hang) adatokat is hozzá lehet rendelni.
A DEPO Archaeologia újszerűsége abban áll, hogy egységesen képes kezelni a szöveges nyilvántartási és kutatói adatbázisokat a szakirodalomból származó információval, valamint a digitális média adatokkal (digitalizált dia, fotó, térkép, videó, hang). Mindezt kiegészíti a publikáció készítés segédlet, amely azt a célt szolgálja, hogy a már felvett adatokat katalógus formában vagy CD-n, esetleg Interneten közre lehessen adni, az automatikusan elkészített szakirodalmi hivatkozásokkal együtt.
A DEPO Archaeologia programcsomag több komponensből áll: egy szűkebb értelemben vett Archaeologia részből, a DEPO Library publikációs és könyvtári alkalmazásból, és ennek részeként egy címlista programból.
Az Archaeologia komponensben a lelőhely, objektum, tárgy és általában a származás, kor, készítés, használat, elhelyezés, részletes leírás és tipológia témakörökben találhatóak mezők, kartonfüleken elhelyezve, tematikus csoportokban.
A DEPO Library 3 révén minden egyes lelőhely, objektum vagy lelet adathoz tetszőleges számú szakirodalmi hivatkozás, szakirodalmi vagy saját jegyzet, és tetszőleges számú kép, rajz vagy egyéb dokumentum (pl.: ásatási napló vonatkozó része) csatolható.
Koncepció:
A DEPO Archaeologia a régészeti adatfeldolgozás problémáját kívánja megoldani. Koncepciójának lényege az, hogy a nyilvántartási feladatokat célzó alapszintű adatfeldolgozást és a kutatói adatbázisokat egységes felületen, egy nagy adatbázisban lehessen kezelni. Fontos szempont ugyanis, hogy ne csak az alapnyilvántartások legyenek számítógépen, egyszerű, néhány mezőből álló adatbázisban, hiszen ezek információ értéke rendkívül csekély és korszerűtlen. Ezek az egyszerű adatbázisok az intézményekben dolgozó kutatóknak a gyűjtemény feldolgozásával és saját kutatási területükkel kapcsolatos informatikai elvárásait sem oldják meg. További problémát jelent, hogy többszörös adatfeldolgozást eredményez az, ha a kutatóknak az alapnyilvántartások mellett saját kis speciális adatbázisaik vannak, amelyek között többnyire nincs átjárás, hiszen nehézkessé válik az információ felhasználása, ha egy-egy adat keresésekor több adatbázisban kell keresgélni. Mivel az információ értéke kulturális területen fokozatosan felértékelődik, emiatt egyre komplexebb adatfeldolgozást kell végezni, ez a múzeumok és a kutatók közös érdeke. Ezért azt a feladatot tűztük ki célul, hogy  az adatbevitel során szűkíteni lehessen. Így viszonylag egyszerűen fel lehet venni a nyilvántartási alapadatokat is ugyanabba az adatbázisba, ahol a kutatók adatai vannak. Nem kell külön kezelni a fotótárat, diatárat, videó tárat, térképtárat sem, ezek mind ugyanazon publikációs adatbázisba kerülnek, így hihetetlenül megkönnyítik a keresést, pl. egy olyan objektum esetében, amelyről alapszintű nyilvántartási adat, dia, fotó és videofelvétel is van, hiszen csupán egyetlen adatbázist kell megnyitni a kereséshez.
Azzal, hogy a programhoz egy komplett könyvtári alkalmazás is csatlakozik, a DEPO Archaeologia a múzeumi könyvtárak nyilvántartási feladatait is megoldja; de ezen túlmenően arra is alkalmas, hogy minden egyes adathoz szakirodalmi hivatkozásokat, jegyzeteket rendeljen.
A programcsomag következő, továbbfejlesztett változata reményeink szerint valódi térinformatikai megoldást is tartalmaz majd, ezzel lehetővé válik a szöveges és képi adatbázis térbeli elhelyezése, illetve digitális térképről való lehívása.
A DEPO Archaeologia programcsomag főbb jellemzői:
 • Adatszerkezet: Hierarchikus struktúrába rendezve lehetőséget ad egy lelőhely egészének, a lelőhely bármely objektumának feldolgozására; alkalmas az objektumok kapcsolatainak elemzésére. Minden objektumhoz tetszőleges számú lelet adatot lehet rendelni, rögzíteni lehet a tárgy egészének és bármely részletének adatait. A leletek esetében mód nyílik hagyományos leltárkönyvi információk eltárolására is.
 • Saját fogalmak használata: Az adatbevitel folyamatában a felhasználó maga hozhatja létre azt a fogalmi hálót, amivel dolgozni akar. A DEPO-val szállított listákat meg lehet változtatni, bárki új listaelemeket hozhat létre, és törölheti azokat, amelyekkel nem ért egyet. 
 • Ásatási, irodalmi és leltárkönyvi adatok: Az egy lelőhelyről vagy egy tárgytípusról rendelkezésre álló összes adatot egységesen, egy táblázatban lehet kezelni. Minden objektum és lelet adathoz korlátlan mennyiségű irodalmi hivatkozás és jegyzet készíthető.
 • Digitális média adatok: A DEPO Library-ben leírt bármely fotó, hang, videó és azok digitalizált változata bármely objektum, tárgy és publikáció adathoz hozzárendelhető.
Régészet adatok kezelése:
 • Nyilvántarthatóak lelőhelyek, objektumok, leletek adatai, akár folyó ásatás, akár szakirodalmi adatok, esetleg mindkettő alapján. 
 • Az adatok felvétele történhet nyilvántartási szinten (pl.: leltárkönyvben szereplő mezők szerint) vagy a teljes részletesség igényével. 
 • Leletcsoportok (pl.: övgarnitúra) vagy objektumcsoportok (pl.: egy ház falai, vagy egy objektum stratigráfiai egységei) külön egységként is kezelhetőek. 
 • Az objektumok fizikális kapcsolatának, illetve a leletek másodlagos felhasználásának eltárolása is lehetséges.
 • Felvehetőek a helybeli adatközlő adatai, illetve az általa közölt információ. 

 • Okleveles és egyéb forrásból illetve szakirodalomból származó információk, továbbá történeti értékű tárgyak, lelőhelyeikkel együtt, a rájuk vonatkozó szóbeli hagyománnyal nyilvántarthatóak alap szinten vagy a teljes részletesség igényével.
Könyvtár / Publikáció adatok
 • Publikáció adatok szakszerű felvétele könyvtári szabvány alapján
 • Kölcsönzés
 • Automatikus hivatkozás készítés
 • Digitalizált média adatok kezelése és összekapcsolása az adatbázis más adataival
 • Jegyzetek készítése az irodalmi adatokhoz
 • A könyvtár programmal kiegészített jegyzetelő adatbázist bármely tudományág kutatója használhatja adatainak, ötleteinek, szakirodalmi jegyzeteinek nyilvántartására, a hagyományos cetlizős módszer utódjaként. A cetlik illetve cetlicsoportok között a tárgyszavak, mutatók, a cetlik címe alapján egyszerűen lehet keresni.
Numizmatika
 • Nyilvántarthatóak az éremmel kapcsolatos alapvető információk, úgymint a kibocsátó, a verde helye, a verés időpontja, az előlap és hátlap feliratai, ábrázolásai, a címlet, a pénznem, a ritkasági fok, a kopottság mértéke, méret és súly adatok.
Gyűjteménykezelés, restaurálás
 • A tárgyaknak az intézménybe való bekerülést követően nyilvántartható a sorsuk, hogy milyen időintervallumban restaurálták, és kik, milyen eljárással; mettől meddig voltak kiállításon, kikölcsönözve vagy raktárban, azon belül pedig melyik polcon és melyik dobozban vannak elhelyezve.
Adatbeviteli varázsló
 • Az adatbevitel folyamata intelligenssé vált, hiszen a felhasználó maga dönthet arról, hogy az adatok mely körével kíván foglalkozni; beállításait elmentheti, és bármikor alkalmazhatja. 
 • Az adatok módosítása úgyszintén a varázslóval történik: a már eltárolt adat beolvasásakor a program csak azokat az adategységeket keresi elő, ahol kitöltött mezők vannak. A varázslóval időt lehet megtakarítani, és elkerülhetővé válik a kitöltött adatrészek keresgélése.
 • Az relációs adatbázisokra jellemző hierarchiából származó "bonyolultság" érzés a varázslónak köszönhetően eltűnik, ennek ellenére a felvett adatokat strukturáltan lehet vizsgálni, így az adatbázis rendkívül áttekinthetővé válik. 
 • Az adatok lekérdezését a Microsoft Access páratlanul könnyen kezelhető lekérdező eszközei támogatják.
Publikáció Készítő Varázsló
 • Ezzel a varázslóval a szoftver összes adata publikálás alkalmas változatban exportálható. A felhasználó beállíthatja, hogy mely (lekérdezett) adatok, mely mezői, milyen sorrenben kerüljenek exportálásra RTF vagy HTML formátumban.

 • Az egyes rekordokhoz felvett szakirodalmi adatok alapján a hivatkozásokat tetszőleges formátumban elkészíti a program, így már csak át kell másolni a szövegszerkesztőbe az adott publikáció készítésekor.
A DEPO Archaeologia program néhány jellemző űrlapja:

Lekérdező felület: 
A szoftverben eltárolt összes adatra, azok összefüggéseire is le lehet kérdezni, a mezők közötti és/vagy szempontok beállításával.
 

Adatfelvételi űrlap:
A megjelenített űrlap egy konkrét megvalósítása a programnak, a megrendelő igényei szerint. 

Igény szerint kialakítható leltári szám formátum, és sorba rendezés. Az adatok Excel vagy más formátumba történő exportálás után is sorba rendezhetőek.

Új adat létrehozásakor lehetőség van a korábbi adat másolására. A szoftver másolás előtt leltári szám ellenőrzést végez, és automatikusan emeli a leltári számot.

Képnézegető:
Egy-egy adathoz tetszőleges számú fotó vagy egyéb digitális állomány csatolható. A csatolt képek nem növelik az adatbázis méretét. 

Publikáció készítő varázsló beállításai:

 

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
   
 • Minimum: Pentium 100 Mhz 64 Mb RAM, 16 Bit Monitor vezérlő kártya, 1024 x 768 felbontás. A szoftverek adatfelvételi sebességét elsősorban az operatív tár nagysága, a lekérdezések sebességét a processzor és a hálózat adatátviteli sebessége befolyásolja.
 • Operációs rendszer: Windows 95, Windows 98, Windows SE, Windows ME, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 • A termék hálózati alkalmazás
 • A szoftver nyitott struktúrájú, az adatok szabványos MS Access adatformátumban vannak tárolva.
 • Adatbázis típus: SQL relációs adatbázis
 • Maximális rekordmennyiség kb. 800.000 adat, adatbeviteli korlát: Maximum 1 Gbyte nagyságú adatbázis
 • Garancia 1 év

ÁRAK, MEGRENDELÉS
Konstrukció
Ár
Új vásárlás, ha még nem rendelkezik a szoftverrel:
1 példányban használható:
1 év szoftver tanácsadás és frissítés támogatással
75.000 Ft
Frissítés ár:
1 példányban használható:
1 év szoftver tanácsadás és frissítés támogatással
52.500 Ft
Éves díj opciók (amennyiben megrendeli, igényli). 
Nem kötelező.
1 év szoftver frissítés és tanácsadás támogatás alapdíja (Éves díj):
Új Szoftver / szoftver frissítés vásárlás esetén a következő évtől, amennyiben igényli, nem kötelező.
5-25 % hűség kedvezmény alkalmazásával folyamatos előfizetés esetén.

Árak díjtáblázatban >>
25.000 Ft
HŰSÉG kedvezmény újra aktíválása, ha megszakadt a folytonosság:
Maximum 12 hónap idejű előfizetés elmaradása esetén alkalmazható kedvezményes ár.
1 év szoftver frissítés és tanácsadás támogatás
Kedvezményesen hosszabbítható a forduló napon.

Árak díjtáblázatban >>
37.500 Ft
Szoftver tanácsadás óradíj lejárt támogatási időn túl:
15.000 Ft
CD küldés felár:
1.500 Ft
A szoftverhasználattal kapcsolatos díjmentes segítséget e-mailben és telefonon csak azoknak az ügyfeleknek biztosítjuk, akik a vásárláshoz kapcsolódóan adott időpontban jogosultak arra, illetve előfizetnek éves átalánydíj vagy óradíj formájában a szolgáltatásra.

Az árak bruttó árak.
Az árak nem tartalmaznak postaköltséget. 

További információk, rendelés ... >>
 

 

FOLYAMATOSAN HOSSZABBÍTHATÓ ÉVES SZOLGÁLTATÁS DÍJAI

HÜSÉG PROGRAM:
A Lomart Kiadó a szoftver árát úgy alakítja ki, hogy azok az ügyfelek, akik folyamatosan előfizetnek a szoftver tanácsadás és frissítés szolgáltatásra - tehát hűséges felhasználói a programnak -, azok az idő előrehaladtával kedvezményesebben jussanak hozzá a szoftver termék újabb változataihoz és a termék használatával kapcsolatos tanácsadáshoz.

A kedvezményes díj az alábbiakat foglalja magában:
1. Szoftver frissítések 1 évre.
2. Szoftver tanácsadás, segítség szolgáltatás 1 évre.
A szoftverhasználattal kapcsolatos díjmentes segítséget e-mailben és telefonon csak azoknak az ügyfeleknek biztosítjuk, akik a vásárláshoz kapcsolódóan még jogosultak arra, vagy előfizetnek a szolgáltatásra.

A hűség program keretében azok az ügyfeleink, akik folyamatosan előfizetnek a szolgáltatásra, az éves díj alapárából kedvezményt kapnak: 
- a kedvezmény évente 5 %-al növekszik
a hatodik évtől  folyamatosan 25 % a kedvezmény

Az éves díj választása nem kötelező, kivéve, ha árkedvezményt kötelező hűség vállalással kapott. Az árkedvezményhez kapcsolódó kötelező hűség árai az alábbi táblázat szerint alakulnak a következő évektől (1, 2 vagy 3 év hűség vállalása esetén).

FELTÉTELEK:
- folyamatos éves díj fizetés a forduló napon
- pontos fizetés

DEPO Archaeologia  program éves díjai, KEDVEZMÉNYEK:
Érvényes 2018.01.08-tól.
IDŐ
ÁR
Új ár: 
50.000 Ft
Éves alapdíj (a vásárlást követő évben):
25.000 Ft
Következő év   5 % kedvezménnyel (2. év):
23.750 Ft
Következő év 10 % kedvezménnyel (3. év):
22.500 Ft
Következő év 15 % kedvezménnyel (4. év):
21.250 Ft
Következő év 20 % kedvezménnyel (5. év):
20.000 Ft
Következő évektől 25 % kedvezményel (6. évtől) folyamatosan: 
18.750 Ft
Frissítés később, amennyiben nem választja a folyamatos éves konstrukciót: 
52.500 Ft

Az árak bruttó árak.
Az árak nem tartalmaznak postaköltséget. 

További információk, rendelés ... >>

Éves frissítés az alábbiakra vonatkozik:

 • javító frissítésekre
 • kisebb időközi szoftverfejlesztésekre
 • teljesen új változatra, ha abban az időszakban megvalósul
A frissítési konstrukció működése:
 • A szoftver aktuális változatai a frissítési időben díjmentesen letölthetőek a honlapról
 • A frissítési idő után, ha a felhasználó nem rendeli meg a következő időszakra a szolgáltatást, a szoftver akkor is változatlanul tovább használható, csak az előfizetés nélkül letöltöt frissítés nem használható

 
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
A szoftver testreszabása kérhető kiszállásként vagy E-mail/postai úton elküldött változatban, ezek árai:
 
Fejlesztési elem
(A „-tól” árak az egyes feladatok bonyolultságától függően változhatnak) 
Ár
Lekérdezés / DB
5.000 Ft
Nyomtatvány / DB
15.000 Ft
Meglévő űrlap, funkció, azonosító módosítása, bővítése / DB-tól
25.000 Ft
Meglévő űrlapra új funkció fejlesztése / DB-tól 50.000 Ft
Új funkció fejlesztése / DB-tól
50.000 Ft
Új adatbeviteli űrlap létrehozása / DB-tól
100.000 Ft
Új szoftverkomponens létrehozása a felhasználó igényei alapján / DB-tól
150.000 Ft
Adatbázisok konvertálása szabványos formátumból / adatbázis.
Egyéb források egyedi ajánlat alapján.
15.000 Ft
Egyedi változat éves díj felár (ha valamelyik fő komponens egyedi fejlesztésű, pl. tanuló vagy tanulmányi napló űrlap) / év
10.000 Ft
Konzultációs és kiszállási díjak
Árajánlat / konzultációs díj a projekt idejére:
10.000 Ft
Kiszállási díj (oktatási / konzultáció céljából): 50.000 Ft / nap 250 km-ig, 250 km felett további km és szállás díj, amennyiben szükséges
50.000 Ft +
Szoftver tanácsadás óradíj lejárt támogatási időn túl / óra
15.000 Ft

Az árak bruttó árak.
Az árak nem tartalmaznak postaköltséget. 

További információk, rendelés ... >>
 

DEMO

depoarchaeologia_3.zip

A telepítés lépései:

 • Töltse le a "depoarchaeologia_3.zip" állományt a saját számítógépre.
 • Tömörítse ki a "depoarchaeologia_3.zip" állományból a "DEPOarch" könyvtárat. 
 • Ezután a  "DEPOarch" könyvtárból futtassa le a "setup.exe" állományt a program telepítéséhez. 
 • A telepítésben segít az ugyanebben a könyvtárban található "depoarchaeologia_install.html" állomány, amely a szoftver nyomtatott telepítési útmutatójának elektronikus változata.
 • A program indítása után a súgó részletesen elmagyarázza a program működését.
WINDOWS VISTA / 7- 8 - 8.1 / 10 használata esetén:
 • Telepítés után a szoftver indító parancsikonján állítsa át a kompatibilitást "Windows XP (SP2)"-re / "Windows XP (SP3)"-ra
 • A programot rendszergazdai jogosultsággal futtassa.
 
A KOMPATIBILITÁST ÍGY TUDJA BEÁLLÍTANI: 
- kattintson a szoftver parancsikonján a jobboldali egérgombbal 
- kattintson a "Tulajdonságok" parancsra 
- válassza ki a megjelenő űrlapon a "kompatibilitás" oldalt / kartonfület 

WINDOWS XP
- a "Kompatibilis üzemmód"-nál válasszon ki egy korábbi Windows változatot.
- ha rendelkezésre áll, akkor jelölje be a "Futtatás rendszergazdai jogosultsággal" jelölőnégyzetet 
- mentse a módosításokat (Alkalmaz / OK)

WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 használata esetén:
- a "Kompatibilis üzemmód"-nál válassza ki a "Windows XP (SP2)"- vagy "Windows XP (SP3)" típust 
- ugyanezen az oldalon jelölje be a "Futtatás rendszergazdai jogosultsággal" jelölőnégyzetet 
- mentse a módosításokat (Alkalmaz / OK)

WINDOWS 8 / 8.1 / 10 használata esetén:
Ha a "Start menü"-ben jobboldali egérgombbal kattint a program ikonján, akkor a programfájlhoz lehet ugrani a képernyő alján megjelenő egyik parancsikon segítségével, és be lehet állítani a kompatibilitást az állomány adatlapján.
- a "Kompatibilis üzemmód"-nál válassza ki a "Windows XP (SP2)"- vagy "Windows XP (SP3)" típust 
- ugyanezen az oldalon jelölje be a "Futtatás rendszergazdai jogosultsággal" jelölőnégyzetet 
- mentse a módosításokat (Alkalmaz / OK)  

WINDOWS BEÁLLÍTÁSOK
(különösen Windows 10 esetében kell pontosan így beállítani):

A program helyes működéséhez a Windows "Vezérlőpult" "Területi" beállításai közül az alábbiakat így kell beállítani:

1.    Nyelv: "Magyar"
2.    Mértékrendszer: "Metrikus"
3.    Tizedesjel: "," (Vessző)
4.    Listaelválasztó: ";" (Pontosvessző)
5.    Idő formátum: "OO:pp:mm" (ne legyen üres hely a kettőspont és szám között)
6.    Rövid dátumformátum: "éééé.HH.nn."
       (ne legyen üres hely a pont és szám között) 

Ismertetés  |  Technikai követelmények  | Árak, megrendelés  |  DEMO  |  Akciók, hírek
Új eKönyvek:

 
 
 
Kezdőlap   |   Elérhetőség
Lomart  ©  2017